DUTCHAM, De Nederlands-Braziliaanse Kamer van Koophandel

De Nederlands-Braziliaanse Kamer van Koophandel, opgericht in 1952 volgens de regels van de Braziliaanse wetgeving, is een organisatie zonder winstoogmerk. Haar doelstelling is om handel en investeringen te bevorderen en te ondersteunen waarbij ze zich inzet voor het concept van een vrije open markteconomie met respect voor sociale en milieutechnische duurzaamheid.

Om deze doelstellingen te bereiken organiseren we netwerk bijeenkomsten en evenementen, produceren we publicaties en verlenen we diensten aan bedrijven op individuele en/of collectieve basis. In beide landen worden tevens goede relaties onderhouden met overheden, bedrijfsverenigingen en andere organisaties. Lidmaatschapscontributies, sponsorgelden en kostenvergoedingen voorzien in het onderhoud.

Vertegenwoordigers van belangrijke deelnemers aan de bilaterale handelsrelatie tussen Nederland en Brazilië vormen het bestuur, ongeacht hun herkomst en/of nationaliteit. De grootste toegevoegde waarde van de Kamer vindt men in de praktische assistentie op alle gebied in het structureren van zaken, met inbegrip van strategische, administratieve, juridische en fiscale zaken, waartoe ze beschikt over een groot aantal gespecialiseerde dienstverleners binnen haar ledenbestand.